Phone: (+420) 776 000 264 Email: info@autoskolastudent.cz Česky

Vrácení řidičského oprávnění

Vybodování - dosažení 12 bodů
Pokud Vám byl odebrán ŘP z důvodu dosažení 12 bodů, je nutné vždy absolvovat Přezkoušení z odborné způsobilosti.

Nejdříve je nutné vyřídit následující dokumenty
 • Výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • Vyplnit žádost do autoškoly

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu na příslušné obci s rozšířenou působností po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, je nutné ještě doložit zdravotní posudek a psychologické vyšetření.

Cvičné jízdy nejsou povinné
Pokud však budete chtít, můžete si libovolný počet cvičných jízd zakoupit. Cena cvičné jízdy je stejná, jako cena kondiční jízdy.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Pozor! O vrácení můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze dvou částí
 1. Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. Praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Zkoušku můžete opravovat pouze jednou
Pokud některou z dílčích zkoušek neuděláte ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový a kompletně celý výcvik z daného předmětu.Doplňkové služby:
Zákaz řízení
Přezkoušení musíte absolvovat, pokud ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, kterým došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení uplynul více než jeden rok.

Nejdříve je nutné vyřídit následující dokumenty
 • Výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • Vyplnit žádost do autoškoly
 • V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu na příslušné obci s rozšířenou působností po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, je nutné ještě doložit zdravotní posudek a psychologické vyšetření.

Cvičné jízdy nejsou povinné
Pokud však budete chtít, můžete si libovolný počet cvičných jízd zakoupit. Cena cvičné jízdy je stejná, jako cena kondiční jízdy.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy i přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. Pokud Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Pozor! O vrácení můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze dvou částí
 1. Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. Praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Zkoušku můžete opravovat pouze jednou
Pokud některou z dílčích zkoušek neuděláte ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový a kompletně celý výcvik z daného předmětu.Doplňkové služby:
Jak se přihlásit
 1. Přihlaste se On-line, nebo si stáhněte přihlášku z našich stránek.
 2. Vyplněnou přihlášku spolu s výpisem z karty řidiče přineste osobně do některé našich poboček. S sebou si vezměte také doklad totožnosti.
 3. Jakmile odevzdáte vyplněnou přihlášku, požádáme pro Vás magistrát Hl.m. Prahy o termín zkoušek.
Ceník
Typ výcviku Cena
Skupina A 2 000 Kč
Skupina B 2 000 Kč
Skupina C 3 500 Kč
Skupina D 3 500 Kč
Skupina T 3 500 Kč
Dopravně psychologické vyšetření 2 200 Kč
Balíček Zpátky za volantem sk.B 2 600 Kč
Balíček Zpátky za volantem sk.A 2 800 Kč
Balíček Vše v jednom 4 000 Kč
Balíček Vše v jednom A+ 4 800 Kč
Balíček Vše v jednom B+ 4 600 Kč