Telefon: (+420) 776 000 264 Email: info@autoskolastudent.cz English

Vrácení řidičského oprávnění

Vybodování - dosažení 12 bodů
Pokud Vám byl odebrán ŘP z důvodu dosažení 12 bodů, je nutné vždy absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Nejdříve je nutné vyřídit následující dokumenty
 • Výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!). Pozor! Nesmí být starší než jeden měsíc.
 • Vyplnit žádost do autoškoly

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu na příslušné obci s rozšířenou působností po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, je nutné ještě doložit zdravotní posudek a psychologické vyšetření.

Cvičné jízdy nejsou povinné
Důrazně však doporučujeme zakoupit si alespoň jednu cvičnou jízdu. Každý řidič získá dřív nebo později určité zlozvyky (např. špatné držení volantu), které v běžném provozu nijak nevadí, ale u zkoušek mohou znamenat neúspěch. Mějte na paměti, že pokud u zkoušky 2x neuspějete, musíte absolvovat znovu celou autoškolu. Cena cvičné jízdy je stejná, jako cena kondiční jízdy.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Pozor! O vrácení můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze dvou částí
 1. Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. Praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Zkoušku můžete opravovat pouze jednou
Pokud některou z dílčích zkoušek neuděláte ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový a kompletně celý výcvik z daného předmětu.Doplňkové služby:
Zákaz řízení
Přezkoušení musíte absolvovat, pokud ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, kterým došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení uplynul více než jeden rok.

Nejdříve je nutné vyřídit následující dokumenty
 • Výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • Vyplnit žádost do autoškoly
 • V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu na příslušné obci s rozšířenou působností po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, je nutné ještě doložit zdravotní posudek a psychologické vyšetření.

Cvičné jízdy nejsou povinné
Důrazně však doporučujeme zakoupit si alespoň jednu cvičnou jízdu. Každý řidič získá dřív nebo později určité zlozvyky (např. špatné držení volantu), které v běžném provozu nijak nevadí, ale u zkoušek mohou znamenat neúspěch. Mějte na paměti, že pokud u zkoušky 2x neuspějete, musíte absolvovat znovu celou autoškolu. Cena cvičné jízdy je stejná, jako cena kondiční jízdy.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy i přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. Pokud Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Pozor! O vrácení můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze dvou částí
 1. Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. Praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)
Zkoušku můžete opravovat pouze jednou
Pokud některou z dílčích zkoušek neuděláte ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový a kompletně celý výcvik z daného předmětu.Doplňkové služby:
Jak se přihlásit
 1. Přihlaste se On-line, nebo si stáhněte přihlášku z našich stránek.
 2. Vyplněnou přihlášku spolu s výpisem z karty řidiče přineste osobně do některé našich poboček. S sebou si vezměte také doklad totožnosti.
 3. Jakmile odevzdáte vyplněnou přihlášku, požádáme pro Vás magistrát Hl.m. Prahy o termín zkoušek.
Ceník
Typ výcviku Cena
Skupina A 2 500 Kč
Skupina B 2 000 Kč
Skupina C, C+E 3 500 Kč
Skupina D 3 500 Kč
Skupina T 3 500 Kč
Dopravně psychologické vyšetření 2 200 Kč
Balíček Zpátky za volantem sk.B 2 600 Kč
Balíček Zpátky za volantem sk.A 2 800 Kč
Balíček Vše v jednom 4 000 Kč
Balíček Vše v jednom A+ 4 800 Kč
Balíček Vše v jednom B+ 4 600 Kč
Pozor! Ceny neobsahují správní poplatek za závěrečné zkoušky hrazený v den zkoušky magistrátu hl. m. Prahy.